Vad är ommantling?

htiab_4På en profil av spånskiva eller MDF limmas ett fanér eller en folié. Vi kan leverera allt från de enkla profilerna till de mer komplicerade. Vi kan hela kedjan! Alla tänkbara modeller från små, tunna dekorlister till 300 mm breda täckbrädor. Sammanlimmade profiler skapar ytterligare möjligheter!

Som produktionsteknik har ommantling används i över 30 år men teknik och material utvecklas ständigt. När tekniken utvecklades i Europa under 1970-talet såg man möjligheter att hitta lösningar där massivträ inte var optimalt. Ständigt visar sig nya användningsområden och applikationer för tekniken. Sedan vi i Herrljunga startade upp vår första ommantlings-linje 1981 har mycket utvecklats och förändrats men vår strävan att uppfylla kunders önskemål är fortsatt densamma.

… och några andra frågor.

Ommantling är väl bara för riktigt stora serier?
Med dagens teknik kan det även vid små serier vara riktigt lönsamt med ommantling. Parallellt med stora löpande serier finns det alltid utrymme för små serier.

Kan jag använda ommantlade profiler i alla miljöer?
Vi tillverkar ommantlade komponenter enbart för interiöra miljöer. Eftersom profilerna tillverkas av träbaserat material är det olämpligt i miljöer där fukt och väta kan påverka.

Krävs det dyra verktyg för min profil?
Verktygskostnaden är mycket låg jämfört med plastprofiler eller aluminiumprofiler. Med vår stora verktygsbank kan också många kombinationer göras, vilket helt eliminerar extra verktygskostnader.

Jag vill inte ha plastfolie i min möbelserie?
Merparten folierna vi använder är pappersbaserade men vi erbjuder även äkta träfanér.

Vad är skillnad på fanér och folie?
Med fanér menas äkta trä som skurits i mycket tunna (0,3mm) skikt. Fanéren limmas samman på en non-wowen-väv. Med en fanérommantlad profil får man tillgång till träets naturliga variation i färg och struktur.

Folier tillverkas av papper eller plastmaterial med tryckt dekor. Folier finns i en mängd standardutförande men går också att specialbeställa efter dina önskemål.

Måste jag ytbehandla den fanérade listen själv?
Nej, din profil kan ommantlas med ett förlackerat fanér. Oftast kan detta vara den mest prisvärda lösningen.

Har du fler frågor?
» Kontakta oss